Tổng hợp những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Trung (P1)

0
2256

Tổng hợp những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Trung (P1). Yêu là giấu vào lòng muôn sóng cuộn trào, là không thể dùng bất cứ kiểu thích nào thay thế được, là sức mạnh! Thích một người không nhất định phải yêu họ

1. 喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你

Xǐhuān nǐ què bù yídìng ài nǐ,ài nǐ jiù yídìng hěn xǐhuān nǐ

Thích ấy không nhất định sẽ yêu, còn yêu nhất định đã rất thích rồi.

2. 其实,喜欢和爱仅一步之遥

Qíshí,xǐhuān hé ài jǐn yī bù zhī yáo

Thích và yêu cách nhau một bước thôi

3. 但,想要迈这一步,就看你是喜欢迈这一步

Dàn,xiǎng yào màizhè yī bù, jiù kàn nǐ shì xǐhuān màizhè yī bù

Nhưng muốn đi bước đi này phải xem bạn “thích” bước hay “yêu” mà bước.

4. 还是爱迈这一步喜欢是淡淡的爱,爱是深深的喜欢,

Háishì ài màizhè yī bù, xǐhuān shì dàndàn de ài,ài shì shēnshēn de xǐhuān

Thích là hơi yêu còn yêu là thích rất nhiều.

5. 爱是一种依赖,是一种责任,是一种相互的依偎

Ài shì yī zhǒng yīlài,shì yī zhǒng zérèn,shì yī zhǒng xiànghù de yīwēi

Yêu là sự nương tựa, là trách nhiệm, là cùng dựa vào nhau

Tổng hợp những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Trung (P1)

6. 喜欢是一种淡淡的莫名的好感,

Xǐhuān shì yī zhǒng dàndàn de mòmíng de hǎo gǎn

7. 是一种突然间的冲动,是一种闪在脑里的念头

Shì yī zhǒng tūrán jiān de chōngdòng,shì yī zhǒng shǎn zài nǎo lǐ de niàn tóu

Thích là thứ cảm giác không lời, là xúc động nhất thời, là chút gì thoáng nghĩ qua.

8. 爱是一种埋在心里的翻江倒海,是不可以用任何的喜欢来代替,是一种力量!

Ài shì yī zhǒng mái zài xīn lǐ de fān jiāng dǎo hǎi,shì bù kě yǐ yòng rèn hé de xǐ huān lái dài tì,shì yī zhǒng lìliàng!

Yêu là giấu vào lòng muôn sóng cuộn trào, là không thể dùng bất cứ kiểu thích nào thay thế được, là sức mạnh!

9. 喜欢一个人,并不一定要爱他;

Xǐhuān yī gè rén,bìng bù yídìng yào ài tā

Thích một người không nhất định phải yêu họ

10. 但爱一个人的前提,却是一定要喜欢他。

Dàn ài yígè rén de qián tí,què shì yídìng yào xǐhuān tā

Nhưng điều kiện trước tiên để yêu một người là phải thích.

Tổng hợp những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Trung (P1)

11. 喜欢很容易转变为爱,但爱过之后却很难再说喜欢。

Xǐhuān hěn róngyì zhuǎnbiàn wéi ài,dàn ài guò zhī hòu què hěn nán zài shuō xǐhuān

Thích rất dễ chuyển thành yêu còn sau khi đã yêu một thời gian rất khó để quay trở về “thích”..

12. 因为喜欢是宽容的;而爱,则是自私的。

Yīnwèi xǐhuān shì kuānróng de, ér ài,zé shì zìsī de

Vì thích là khoan dung mà yêu là ích kỷ

13. 喜欢是一种轻松而淡然的心态。但爱,却太沉重。

Xǐhuān shì yī zhǒng qīng sōng ér dàn rán de xīn tài, dàn ài,què tài chénzhòng。

Thích là kiểu tâm lý thoải mái và không chủ ý, yêu ngược lại quá nặng lo.

14. 爱一但说出了口,就变成了一种誓言,一种承诺”执子之手,与之偕老”

Ài yī dān shuō chu le kǒu, jiù biànchéng le yī zhǒng shì yán, yī zhǒng chéngnuò “zhí zǐ zhī shǒu ,yǔ zhī xié lǎo”

Yêu một khi đã nói ra liền trở thành lời thề, lời hứa “đã nắm tay nhau là đi cùng nhau đến lúc bạc đầu”

15. 短短的八个字里却要包含多少的风风雨雨!

Duǎnduǎn de bā gè zì lǐ què yào bāo hán duōshǎo de fēngfēng yǔyǔ

Vài chữ ngắn thế thôi mà trong nó hàm chứa biết bao nhiêu muôn trùng sóng gió.

16. 山无陵海枯竭,冬雷震震,始敢与君绝!

Shān wú líng hǎi kū jié,dōng léi zhènzhèn,shǐ gǎn yǔ jūn jué!

Chỉ khi sông cạn đá mòn, mùa đông sấm chớp mới chia lìa!

17. 这便是爱了。

Zhè biàn shì ài le。

Đấy là “yêu” rồi.

Xem thêm: Câu chúc Tết hay nhất 2015

Nguồn:vuihoctienghan.edu.vn