Ra mắt chương trình 1000 thủ lĩnh đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

0
203
Hand writing Start-up concept with black marker on transparent wipe board.

Chương trình 1.000 thủ lĩnh đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm hướng tới kiến tạo thế hệ người trẻ Việt Nam có tinh thần, năng lực đổi mới sáng tạo trong công việc, khởi nghiệp.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Chương trình 1000 thủ lĩnh đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vừa ra mắt tại TP.HCM ngày 12/5, được sáng lập bởi Đại học Việt Đức, Đại học Nguyễn Tất Thành, Mạng lưới doanh nghiệp Vietnam Business Matching (VBM) và do Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan… bảo trợ.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực hàng đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới tạo ra 10.000 thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo trên cả nước để chuyển giao tới tất cả các sở KH&CN, các trường đại học, cao đẳng…

Đối tượng tham gia chương trình là giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ đoàn. Đối với doanh nghiệp là các trưởng phòng quản lý cấp trung, chuyên viên phát triển và đào tạo.

Những người tham gia sẽ được phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, từ đó đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, trong startup, cộng đồng…; được gắn kết và tham gia nhiều hoạt động sau khóa học từ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Nguồn:http://ictnews.vn/khoi-nghiep/ra-mat-chuong-trinh-1000-thu-linh-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-152830.ict