Hà Nội giao Sân vận động Hàng Đẫy cho Tập đoàn T&T

0
283

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 537 về kết luận của Thường trực Thành ủy thí điểm giao Công ty cổ phần Tập đoàn T&T quản lý, sử dụng, đầu tư sửa chữa, vận hành Sân vận động Hàng Đẫy.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố và ý kiến của các đơn vị liên quan, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận: Đồng ý chủ trương về việc thí điểm giao Công ty cổ phần Tập đoàn T&T được quản lý, sử dụng, vận hành Sân vận động Hàng Đẫy theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tại Tờ trình số 10-TTr/BCS ngày 11/1/2017

 Sân vận động Hàng Đẫy sẽ được đầu tư sửa chữa trong thời gian tới.
Sân vận động Hàng Đẫy sẽ được đầu tư sửa chữa trong thời gian tới.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án cụ thể về việc giao Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đầu tư sửa chữa, xây dựng bãi đỗ xe ngầm và vận hành, quản lý, sử dụng Sân vận động Hàng Đẫy, đáp ứng các tiêu chí về sân vận động chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm tuân thủ các quy trình, quy định của pháp luật, nhất là quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành có liên quan, hoàn thiện hồ sơ.

Nguồn: http://baobaovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/bong-da/201702/ha-noi-giao-san-van-dong-hang-day-cho-tap-doan-tampt-2538312/