Bộ Y tế và Tổng hội Y học ký kết Nghị quyết chăm sóc sức khoẻ nhân dân

0
75

Chiều ngày 10/3, Tổng hội Y học Việt Nam và Bộ Y tế ký kết và ban hành Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa hai bên trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, giai đoạn 2017-2020.

Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, giai đoạn 2017 – 2022 gồm các nội dung về: Phối hợp hoạt động trong công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Phối hợp hoạt động trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Phối hợp hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh; Triển khai và giám sát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp hoạt động trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Giới thiệu và quảng bá những thành tựu của ngành y tế Việt Nam với bạn bè các nước nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động kêu gọi và tham gia tiếp nhận sự giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế cho ngành y tế. Tổ chức biên soạn, hoàn thiện cuốn Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam để phục vụ việc tham khảo, nghiên cứu, nâng cao trình độ cho cán bộ y tế.

Phát biểu tại Lễ ký, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Trải qua hơn 60 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Tổng hội Y học Việt Nam, thành viên của MTTQ Việt Nam, đã có những hoạt động tích cực, phát huy, tận dụng trí tuệ của đội ngũ trí thức ngành Y tế, mang lại hiệu quả to lớn, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ của Tổng hội, Tổng hội Y học Việt Nam đã thực sự là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quy tụ, tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ trí thức chuyên ngành, thường xuyên tổ chức sinh hoạt khoa học dưới nhiều hình thức, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức cho những nhà chuyên môn, hợp tác, đào tạo cán bộ y tế theo từng chuyên ngành, xuất bản Tạp chí, ấn phẩm về chuyên môn, phát triển hợp tác quốc tế.

Trong thời gian qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến với Bộ Y tế, với Chính phủ về chiến lược, chính sách và xu thế phát triển của lĩnh vực y tế nói chung và từng chuyên ngành nói riêng; tham gia, tư vấn, phản biện, giám định xã hội về các chính sách, chương trình, dự án khi Bộ Y tế yêu cầu, thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Theo: Khánh Ngọc.

Nguồn: http://infonet.vn/bo-y-te-va-tong-hoi-y-hoc-ky-ket-nghi-quyet-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-post222810.info